Stavebné rozpočty

Stavebné rozpočty

  • nacenenie stavby podľa projektovej dokumentácie
  • nacenenie stavby podľa výkazu výmer
  • rozpočty pre rodinné domy, bytové domy, haly, rekonštrukcie
  • zameranie a rozpočet pre elektroinštaláciu -slaboprúd, silnoprúd
  • používame program cenkros - najnovšie databázy