DAGArtis

PORTFÓLIO

Portfólio alebo čo vám môžeme ponúknuť

Projekčná a inžinierska činnosť

 • štúdie, analýzy a poradenstvo
 • projektovanie elektrických zariadení
 • projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
 • projektovanie elektrických zabezpečovacích systémov (EZS)
 • PC siete, štruktúrovaná a optická kabeláž
 • kamerové systémy
 • projektovanie vonkajšej ochrany pred bleskom v zmysle platnej legislatívy

    Elektromontážna činnosť 

 • montáž elektrických zariadení
 • montáž elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) a elektrických zabezpečovacích systémov (EZS)
 • štruktúrovaná kabeláž, kamerové systémy
 • elektromontáže priemyselných celkov
 • výstavba VN, NN, trafostaníc a vonkajších a káblových liniek VN, NN
 • inštalácie pre občiansku výstavbu
 • výroba rozvádzačov NN
 • montáž vonkajšej ochrany pred bleskom

Odborné prehliadky, skúšky a revízie elektrických zariadení 

Odborné prehliadky a skúšky do 1000V

 

Licencia na prevádzkovanie technickej služby 

č. PT 001893, platnosť licencie do 01.04.2026

Iné

Prenájom pojazdného lešenia